Fencol S100 – Kháng sinh Florfenicol 10% dạng bột

Danh mục: