Cefdiasol – Điều trị nhiễm trùng đường hô hấp, viêm tử cung cấp tính