Đối tác

Unitek đặt mối quan hệ đối tác với 5 nhà sản xuất thuốc thú y tại các quốc gia có nền chăn nuôi phát triển và có công nghệ tiên tiến như Tây Ban Nha, Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ, Trung Quốc.

Khách hàng

Tập trung vào lợi ích của khách hàng là tôn chỉ hoạt động của công ty chúng tôi. Unitek đã xây dựng được mạng lưới phân phối rộng khắp cả nước, sự hiện diện của sản phẩm đã có mặt ở hầu hết các tỉnh/thành chăn nuôi chiến lược của Việt Nam. Không dừng lại đó, sản phẩm của Unitek còn được cung ứng tới các trang trại chăn nuôi quy mô lớn, các doanh nghiệp chăn nuôi hàng đầu nơi có các quy định và điều kiện khắt khe nhất.

Partners

Unitek has established partner relationships with 5 veterinary medicine manufacturers in countries with developed livestock industries and advanced technology, such as Spain, South Korea, Turkey, India, and China.

Customers

Focusing on the benefits of our customers is the guiding principle of our company’s operations. Unitek has built an extensive distribution network nationwide, and our products are present in most strategic livestock provinces/cities of Vietnam. Moreover, Unitek’s products are also supplied to large-scale livestock farms and leading livestock businesses where the strictest regulations and conditions are applied.